Zaterdag 8 april 2023 was het feest in A12 Shopping! Gerechtsdeurwaarder D. Courboin maakte feestelijk bekend hoeveel de Leonidas-paaseitjes van onze paaswedstrijd samen wogen. We hadden in ons winkelcentrum namelijk een heleboel paaseitjes van Leonidas in een presentatiebox verzameld. Het was aan onze bezoekers om te raden hoeveel de paaseitjes samen wogen en hoeveel paaseitjes het er waren.

We verzamelden maar liefst 1913 paaseitjes. En dat getal hebben we niet zomaar gekozen: 1913 is het oprichtingsjaar van Leonidas. Alle paaseitjes tezamen wogen 20,54 kg! De 5 deelnemers wiens gokje het exacte gewicht het dichtst benaderde, wonnen een heerlijk paaspakket van Leonidas in A12 Shopping! De gelukkige winnaars zijn ondertussen bekendgemaakt.

En de 1913 paaseitjes van de wedstrijdvraag? Die hebben we met het grootste plezier geschonken aan Pegode, een vzw uit de Rupelstreek die zich inzet voor mensen met een beperking.

“Het is fantastisch om te zien hoe de medewerkers van Pegode in de zuidrand van Antwerpen dag in dag uit mensen met een beperking ondersteunen. Ze stellen alles in het werk om hen alle aspecten van het leven te leren kennen en te laten ervaren, van wonen tot werken en vrije tijd. Pegode streeft net als wij naar een samenleving waar iedereen zich thuis en welkom voelt. En daarom willen wij hen heel graag eens in de bloemetjes, of liever in de paaseitjes zetten. Met deze paaseitjes willen we hen bedanken voor hun geweldige bijdrage aan onze inclusieve samenleving!”  

Bruno Janssens, A12 Shopping

Wat een leuk paasfeest!